Veehandel Van der Vliet

Home

Geschiedenis

Diensten

Aanmelden

Contact

Links

 

Geschiedenis

Ons bedrijf is sinds eind jaren zestig actief in de veehandel. In die jaren begon Melle van der Vliet op kleine schaal met het handelen in kleinvee, in combinatie met zijn werk op het laboratorium van de melkfabriek in Terwispel. Al snel volgden de eerste kalveren, die hij 's ochtends vroeg verkocht op de veemarkten van Sneek en Leeuwarden. Na de markt reed hij snel terug naar 't Fabriek' om zijn werk als monsternemer en melkcontroleur te doen.Na een aantal jaren had hij het vak in de vingers en begon hij voor zichzelf. De eerste veekar werd vervangen door een kleine vrachtwagen en naast kalveren handelde hij nu ook in koeien en schapen. Het werkgebied breidde zich uit en na een aantal jaren kwam zijn broer, Rink van der Vliet, het bedrijf versterken. De boerderij aan de Seagerij 8 werd aangekocht, er werd een stal bijgebouwd en land aangekocht voor de weiderij. Het bedrijf groeide gestaag en Veehandel Van der Vliet werd een betrouwbaar en bekend veehandelsbedrijf in de regio.


Eind jaren tachtig trad de huidige eigenaar, Wiebe van der Vliet, toe tot de maatschap, nadat hij eerst een tiental jaren werkzaam was geweest als insimenator bij de KI en daarna als commissionair bij Coveco. De oude en nieuwe kennis en inzichten werden gebundeld en de handel breidde zich verder uit. Naast de handel in kalveren, koeien en schapen werd ook begonnen met de handel in en bemiddeling van exportvee.


Vanaf midden jaren negentig nam Wiebe het stokje over en ontwikkelde het bedrijf zich verder. Onder invloed van de veranderende marktomstandigheden werd de bedrijfsvoering voortdurend aangepast. Vandaag de dag voldoet het bedrijf aan de jongste eisen ten aanzien van de handel en het vervoer van vee en zijn we houder van het Kwaliteitscertificaat Veehandel en Certificaathouder Veewaardig Vervoer.


Ook in de toekomst willen we in goed overleg met onze klanten blijven inspelen op de ontwikkelingen in de markt en de landbouwsector, zodat we u nog beter van dienst kunnen zijn!

Via Veehandel Van der Vliet vindt al uw vee de juiste weg!